- Šachtų vežimėliai.

- Vežimėliai geležinkelio transportui Geležinkelio vagonų vežimėliai.

- Geležinkelio vagonų tepalinės.

- Geležinkelio vagonų korpusai.

- Lokomotyvų dūmtraukiai.

- Vežimėliai geležinkelio priežiūros darbams.

- Funikulieriai.

- Lokomotyvai.

- Traukinio vagonų laipteliai.

- Vienbėgiai geležinkeliai [transportas].

- Geležinkelio vagonų aikštelės.

- Geležinkelio vagonų durys.

- Lokomotyvų garo reguliatoriai.

- Bėginių transporto priemonių ratukai ratai.

- Lokomotyvų ar tramvajų smėliadėžės smėlio dėžės.

- Geležinkelio vagonų pakabos.

- Tenderiai.

- Tramvajaus vagonai.

- Geležinkelio vagonai.

- Funikulierių vagonai.

- Bėginiai vežimėliai.

- Buferiai [geležinkelio vagonų detalės].

- Lokomotyvų kibirkšties kibirkščių deflektoriai.

- Bagažo lentynos traukinių vagonuose Traukinių vagonų bagažo lentynos.

- Uždari tambūrai [jungiantys traukinio vagonus].

- Bėginės transporto priemonės.

- Geležinkelio prekiniai vagonai.

- Vagonai-šaldikliai Vagonai-šaldytuvai [bėginiai].

- Cisternos [bėginės].

- Automobiliai refrižeratoriai [bėginiai].

- Autocisternos [bėginės].

- Lokomotyvai ir ratukinės dalys geležinkelio ir kitoms bėginėms transporto priemonėms Geležinkelio bei kitų bėginių transporto priemonių lokomotyvai ir riedmenys.

- Geležinkelių ratukinis inventorius.

- Lokomotyvų valdymo kabinos.

- Traukiniai.

- Vagonai-restoranai.

- Bėginių transporto priemonių kėbulai.

- Riedmenys (geležinkelių --- ).