- Spausdinimo šriftai.

- Rašomųjų mašinėlių raidės.

- Titrų spaudmenys [filmams filmų].

- Skaitmenys automobilių numerių lentelėms Automobilių numerių lentelių skaitmenys.

- Šviečiančios raidės.

- Monogramos.

- Raidės ženklams.

- Spausdinimo matricos.

- Raidynai [spausdinimo ženklai].

- Šriftai ir spaudmenys.

- Automobilių registracijos numerių lentelių skaičiai.

- Automobilių registracijos numerių lentelių raidės.

- Spaudmenys.

- Šriftai.

- Ženklų rinkinys.

- Spaudmenys.

- Simbolių tipai.

- Tipografiniai šriftai.

- Tipografiniai ženklai.